AECOM (ACM)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 378 500 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Working capital w tys. USD 319 230 418 640 651 820 1 439 920 1 072 890
Rotacja kapitału pracującego 45,04 31,41 20,47 9,19 18,80

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $14 378 500K ÷ $319 230K
= 45,04


Analiza porównawcza

2023