AECOM (ACM)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 64,96 66,82 73,78 79,99 64,52
Cykl zobowiązań dni 59,53 60,16 60,84 68,52 55,71
Cykl konwersji gotówki dni 5,43 6,66 12,95 11,47 8,82

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 64,96 – 59,53
= 5,43


Analiza porównawcza

2023