AECOM (ACM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 378 500 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Property, plant and equipment w tys. USD 382 638 428 239 398 876 381 672 559 399
Rotacja aktywów trwałych 37,58 30,70 33,45 34,69 36,06

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $14 378 500K ÷ $382 638K
= 37,58


Analiza porównawcza

2023