AECOM (ACM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 681 700 13 240 000 20 173 300 20 155 500 18 203 400
Property, plant and equipment w tys. USD 797 752 381 672 559 399 614 062 621 357
Rotacja aktywów trwałych 33,45 34,69 36,06 32,82 29,30

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $26 681 700K ÷ $797 752K
= 33,45


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
AECOM
ACM
33,45
Fluor Corporation
FLR
32,17
Harsco Corp.
HSC
2,83
Tetra Tech, Inc.
TTEK
85,16