AECOM (ACM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 14 896 020 14 378 500 13 962 190 13 540 340 13 263 830 13 148 200 13 075 850 13 242 510
Property, plant and equipment w tys. USD 389 728 382 638 417 080 429 815 438 808 428 239 454 403 391 564
Rotacja aktywów trwałych 38,22 37,58 33,48 31,50 30,23 30,70 28,78 33,82

2024/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $14 896 020K ÷ $389 728K
= 38,22


Analiza porównawcza

2024/Q1