AECOM (ACM)

ROE

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 346 370 -186 370 -261 050 136 468 339 390
Kapitał własny w tys. USD 5 424 940 3 292 560 3 690 580 4 092 780 3 996 130
ROE 6,38% -5,66% -7,07% 3,33% 8,49%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $346 370K ÷ $5 424 940K
= 6,38%


Analiza porównawcza

2021