AECOM (ACM)

ROE

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 310 611 173 185 -186 370 -261 050
Kapitał własny w tys. USD 2 476 650 2 712 470 3 292 560 3 690 580
ROE 12,54% 6,38% -5,66% -7,07%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $310 611K ÷ $2 476 650K
= 12,54%


Analiza porównawcza

2022