AECOM (ACM)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 378 500 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Należności w tys. USD 2 558 890 2 406 900 2 696 850 2 901 520 3 566 160
Rotacja należności 5,62 5,46 4,95 4,56 5,66

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $14 378 500K ÷ $2 558 890K
= 5,62


Analiza porównawcza

2023