AECOM (ACM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 14 896 020 14 378 500 13 962 190 13 540 340 13 263 830 13 148 200 13 075 850 13 242 510
Aktywa razem w tys. USD 11 389 900 11 233 400 11 426 400 11 386 500 11 405 700 11 139 300 11 248 300 11 196 100
Rotacja aktywów razem 1,31 1,28 1,22 1,19 1,16 1,18 1,16 1,18

2024/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $14 896 020K ÷ $11 389 900K
= 1,31


Analiza porównawcza

2024/Q1