AECOM (ACM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 160 350 1 172 210 1 010 720 965 070 1 082 390 1 229 200 1 049 030 934 906
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 273 740 2 164 700 2 203 370 2 145 110 2 091 020 2 108 080 2 365 700 2 388 620
Należności w tys. USD 2 520 790 2 406 900 2 487 150 2 509 340 2 649 000 2 696 850 2 706 740 2 832 040
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 557 720 5 404 170 5 464 940 5 283 480 5 513 460 5 521 720 5 680 030 5 601 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,06 1,04 1,06 1,06 1,09 1,08 1,10

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 160 350K + $2 273 740K + $2 520 790K) ÷ $5 557 720K
= 1,07


Analiza porównawcza

2023/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
AECOM
ACM
1,07
Fluor Corporation
FLR
1,57
Harsco Corp.
HSC
0,70
Tetra Tech, Inc.
TTEK
1,42