Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q1
(31 sie 2023)
2023/Q4
(31 maj 2023)
2023/Q3
(28 lut 2023)
2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
Rotacja zapasów 5,96 7,00 7,69 7,48 6,70 5,96 4,52 3,91
Rotacja należności 6,71 7,05 7,12 7,67 6,75 5,97 5,47 5,53
Rotacja zobowiązań 7,61 8,04 9,44 10,17 8,40 6,77 5,44 5,39
Rotacja kapitału pracującego 5,71 4,27 4,98 5,82 6,02 6,14 5,40 3,74

Średnia liczba dni

2024/Q1
(31 sie 2023)
2023/Q4
(31 maj 2023)
2023/Q3
(28 lut 2023)
2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
Cykl zapasów dni 61,20 52,18 47,48 48,80 54,44 61,20 80,79 93,23
Cykl należności dni 54,42 51,75 51,27 47,57 54,07 61,14 66,74 66,03
Cykl zobowiązań dni 47,95 45,39 38,65 35,87 43,46 53,89 67,13 67,77

Długoterminowe

2024/Q1
(31 sie 2023)
2023/Q4
(31 maj 2023)
2023/Q3
(28 lut 2023)
2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
Rotacja aktywów trwałych 6,89 7,28 7,63 8,04 8,11 7,53 6,77 7,40
Rotacja aktywów razem 1,35 1,35 1,49 1,62 1,58 1,44 1,26 1,16