Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(30 lis 2020)
2021/Q1
(31 sie 2020)
Rotacja zapasów 5,96 4,52 3,91 3,82 4,48 5,57 7,74 7,72
Rotacja należności 5,97 5,47 5,53 4,98 4,94 5,30 6,31 6,83
Rotacja zobowiązań 6,77 5,44 5,39 4,34 4,46 5,58 6,97 8,39
Rotacja kapitału pracującego 6,14 5,40 3,74 3,24 2,69 2,67 2,48 2,37

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(30 lis 2020)
2021/Q1
(31 sie 2020)
Cykl zapasów dni 61,20 80,79 93,23 95,61 81,40 65,52 47,18 47,27
Cykl należności dni 61,14 66,74 66,03 73,25 73,88 68,86 57,83 53,43
Cykl zobowiązań dni 53,89 67,13 67,77 84,14 81,78 65,45 52,37 43,53

Długoterminowe

2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(30 lis 2020)
2021/Q1
(31 sie 2020)
Rotacja aktywów trwałych 7,53 6,77 7,40 6,53 6,16 5,01 4,91 4,96
Rotacja aktywów razem 1,44 1,26 1,16 1,01 0,94 0,89 0,93 0,93