Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 916 390 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560
Należności w tys. USD 697 085 878 049 641 922 349 414 512 838
Rotacja należności 7,05 5,97 4,94 8,76 7,33

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 916 390K ÷ $697 085K
= 7,05