Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560 3 581 620
Należności w tys. USD 878 049 641 922 349 414 512 838 574 339
Rotacja należności 5,97 4,94 8,76 7,33 6,24

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $5 242 220K ÷ $878 049K
= 5,97