Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 485 640 311 147 198 92 363 121 967
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 661 69 049 68 538 69 508 60 134
Należności w tys. USD 878 049 641 922 349 414 512 838 574 339
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 932 261 787 901 388 238 698 020 646 895
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 1,72 1,46 0,97 1,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 485K + $93 661K + $878 049K) ÷ $932 261K
= 1,08