Worthington Industries, Inc. (WOR)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Cykl zapasów dni 52,18 61,20 81,40 56,53 53,90
Cykl należności dni 51,75 61,14 73,88 41,69 49,79
Cykl zobowiązań dni 45,39 53,89 81,78 34,47 43,80
Cykl konwersji gotówki dni 58,54 68,45 73,50 63,75 59,89

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 52,18 + 51,75 – 45,39
= 58,54