Worthington Industries, Inc. (WOR)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Cykl zapasów dni 61,20 81,40 56,53 53,90 54,90
Cykl należności dni 61,14 73,88 41,69 49,79 58,53
Cykl zobowiązań dni 53,89 81,78 34,47 43,80 57,25
Cykl konwersji gotówki dni 68,45 73,50 63,75 59,89 56,18

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 61,20 + 61,14 – 53,89
= 68,45