Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 13,49% 13,64% 20,15% 14,49% 12,77%
Marża zysku operacyjnego 4,77% 6,01% 9,08% 3,77% 3,77%
Marża zysku brutto 7,02% 9,81% 28,94% 3,62% 5,49%
Marża zysku netto 5,22% 7,24% 22,82% 2,58% 4,08%

Zwrot z inwestycji

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Operacyjny ROA 6,42% 8,65% 8,54% 4,94% 5,64%
ROA 7,03% 10,41% 21,46% 3,38% 6,11%
Zwrot z kapitału całkowitego 16,57% 24,29% 19,51% 15,13% 16,69%
ROE 15,13% 25,62% 51,77% 9,60% 18,46%