Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 13,64% 20,15% 14,49% 12,77% 15,72%
Marża zysku operacyjnego 6,01% 9,08% 3,77% 3,77% 5,46%
Marża zysku brutto 9,81% 28,94% 3,62% 5,49% 5,84%
Marża zysku netto 7,24% 22,82% 2,58% 4,08% 5,44%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Operacyjny ROA 8,65% 8,54% 4,94% 5,64% 7,45%
ROA 10,41% 21,46% 3,38% 6,11% 7,43%
Zwrot z kapitału całkowitego 24,29% 19,51% 15,13% 16,69% 17,90%
ROE 25,62% 51,77% 9,60% 18,46% 21,20%