Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 689 718 696 345 710 031 699 516 598 356
Kapitał własny w tys. USD 1 696 010 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,41 0,47 0,51 0,85 0,72

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $689 718K ÷ $1 696 010K
= 0,41