Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 527 400 2 532 350 2 615 780 3 279 600 3 018 760
Zapasy w tys. USD 759 140 564 754 405 101 484 280 454 027
Rotacja zapasów 5,96 4,48 6,46 6,77 6,65

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 527 400K ÷ $759 140K
= 5,96