Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 253 080 4 527 400 2 532 350 2 615 780 3 279 600
Zapasy w tys. USD 607 968 759 140 564 754 405 101 484 280
Rotacja zapasów 7,00 5,96 4,48 6,46 6,77

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 253 080K ÷ $607 968K
= 7,00