Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Aktywa razem w tys. USD 3 643 020 3 373 240 2 331 520 2 510 800 2 621 790
Kapitał własny w tys. USD 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246 918 769
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,46 2,41 2,84 3,02 2,85

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 643 020K ÷ $1 480 750K
= 2,46