Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560 3 581 620
Property, plant and equipment w tys. USD 696 340 515 017 572 644 578 664 584 970
Rotacja aktywów trwałych 7,53 6,16 5,34 6,50 6,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 242 220K ÷ $696 340K
= 7,53