Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 916 390 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560
Property, plant and equipment w tys. USD 675 654 696 340 515 017 572 644 578 664
Rotacja aktywów trwałych 7,28 7,53 6,16 5,34 6,50

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 916 390K ÷ $675 654K
= 7,28