Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 916 390 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560
Working capital w tys. USD 1 150 782 853 389 1 180 089 594 941 467 890
Rotacja kapitału pracującego 4,27 6,14 2,69 5,14 8,04

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 916 390K ÷ $1 150 782K
= 4,27