Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 689 718 696 345 710 031 699 516 598 356
Aktywa razem w tys. USD 3 650 920 3 643 020 3 373 240 2 331 520 2 510 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,19 0,21 0,30 0,24

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $689 718K ÷ $3 650 920K
= 0,19