Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 696 345 710 031 699 516 598 356 748 894
Aktywa razem w tys. USD 3 643 020 3 373 240 2 331 520 2 510 800 2 621 790
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,21 0,30 0,24 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $696 345K ÷ $3 643 020K
= 0,19