Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 485 640 311 147 198 92 363 121 967
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 661 69 049 68 538 69 508 60 134
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 932 261 787 901 388 238 698 020 646 895
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,90 0,56 0,23 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 485K + $93 661K) ÷ $932 261K
= 0,14