Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 454 946 34 485 640 311 147 198 92 363
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 104 957 93 661 69 049 68 538 69 508
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 717 558 932 261 787 901 388 238 698 020
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,78 0,14 0,90 0,56 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($454 946K + $104 957K) ÷ $717 558K
= 0,78