Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 maj 2023)
2023/Q3
(28 lut 2023)
2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 454 946 267 244 129 596 35 768 34 485 44 324 225 194 399 246
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 104 957 105 689 98 873 100 246 93 661 90 513 72 952 70 544
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 717 558 664 809 660 891 784 290 932 261 1 026 700 820 158 864 257
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,78 0,56 0,35 0,17 0,14 0,13 0,36 0,54

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($454 946K + $104 957K) ÷ $717 558K
= 0,78