Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 663 312 714 816 639 078 443 337 479 955
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 916 390 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560
Marża zysku ze sprzedaży brutto 13,49% 13,64% 20,15% 14,49% 12,77%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $663 312K ÷ $4 916 390K
= 13,49%