Worthington Industries, Inc. (WOR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 714 816 639 078 443 337 479 955 562 857
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560 3 581 620
Marża zysku ze sprzedaży brutto 13,64% 20,15% 14,49% 12,77% 15,72%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $714 816K ÷ $5 242 220K
= 13,64%