Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 253 080 4 527 400 2 532 350 2 615 780 3 279 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 528 920 668 438 567 392 247 017 393 517
Rotacja zobowiązań 8,04 6,77 4,46 10,59 8,33

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 253 080K ÷ $528 920K
= 8,04