Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(30 lis 2020)
2021/Q1
(31 sie 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 4 527 400 3 926 995 3 286 896 2 834 244 2 532 350 2 301 917 2 355 357 2 466 765
Zobowiązania handlowe w tys. USD 668 438 722 284 610 278 653 377 567 392 412 793 337 976 294 172
Rotacja zobowiązań 6,77 5,44 5,39 4,34 4,46 5,58 6,97 8,39

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 527 400K ÷ $668 438K
= 6,77