Worthington Enterprises Inc. (WOR)

ROE

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 256 528 379 386 723 795 78 796 153 455
Kapitał własny w tys. USD 1 696 010 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246
ROE 15,13% 25,62% 51,77% 9,60% 18,46%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $256 528K ÷ $1 696 010K
= 15,13%