Worthington Industries, Inc. (WOR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 379 386 723 795 78 796 153 455 194 794
Kapitał własny w tys. USD 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246 918 769
ROE 25,62% 51,77% 9,60% 18,46% 21,20%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $379 386K ÷ $1 480 750K
= 25,62%