Worthington Industries, Inc. (WOR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
EBIT w tys. USD 528 889 411 258 230 075 238 602 298 536
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 696 345 710 031 699 516 598 356 748 894
Kapitał własny w tys. USD 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246 918 769
Zwrot z kapitału całkowitego 24,29% 19,51% 15,13% 16,69% 17,90%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $528 889K ÷ ($696 345K + $1 480 750K)
= 24,29%