Worthington Industries, Inc. (WOR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
EBIT w tys. USD 395 427 528 889 411 258 230 075 238 602
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 689 718 696 345 710 031 699 516 598 356
Kapitał własny w tys. USD 1 696 010 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246
Zwrot z kapitału całkowitego 16,57% 24,29% 19,51% 15,13% 16,69%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $395 427K ÷ ($689 718K + $1 696 010K)
= 16,57%