Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560 3 581 620
Aktywa razem w tys. USD 3 643 020 3 373 240 2 331 520 2 510 800 2 621 790
Rotacja aktywów razem 1,44 0,94 1,31 1,50 1,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 242 220K ÷ $3 643 020K
= 1,44