Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 696 345 710 031 699 516 598 356 748 894
Kapitał własny w tys. USD 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246 918 769
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,32 0,34 0,46 0,42 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $696 345K ÷ ($696 345K + $1 480 750K)
= 0,32