Worthington Industries, Inc. (WOR)

ROA

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 256 528 379 386 723 795 78 796 153 455
Aktywa razem w tys. USD 3 650 920 3 643 020 3 373 240 2 331 520 2 510 800
ROA 7,03% 10,41% 21,46% 3,38% 6,11%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $256 528K ÷ $3 650 920K
= 7,03%