Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Rotacja zapasów 7,00 5,96 4,48 6,46 6,77
Rotacja należności 7,05 5,97 4,94 8,76 7,33
Rotacja zobowiązań 8,04 6,77 4,46 10,59 8,33
Rotacja kapitału pracującego 4,27 6,14 2,69 5,14 8,04

Średnia liczba dni

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Cykl zapasów dni 52,18 61,20 81,40 56,53 53,90
Cykl należności dni 51,75 61,14 73,88 41,69 49,79
Cykl zobowiązań dni 45,39 53,89 81,78 34,47 43,80

Długoterminowe

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Rotacja aktywów trwałych 7,28 7,53 6,16 5,34 6,50
Rotacja aktywów razem 1,35 1,44 0,94 1,31 1,50