Worthington Industries, Inc. (WOR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk brutto w tys. USD 514 286 917 717 110 786 206 456 209 070
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560 3 581 620
Marża zysku brutto 9,81% 28,94% 3,62% 5,49% 5,84%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $514 286K ÷ $5 242 220K
= 9,81%