Worthington Industries, Inc. (WOR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 379 386 723 795 78 796 153 455 194 794
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560 3 581 620
Marża zysku netto 7,24% 22,82% 2,58% 4,08% 5,44%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $379 386K ÷ $5 242 220K
= 7,24%