Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 868 340 1 785 650 1 967 990 983 179 1 165 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 717 558 932 261 787 901 388 238 698 020
Wskaźnik płynności bieżącej 2,60 1,92 2,50 2,53 1,67

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 868 340K ÷ $717 558K
= 2,60