Worthington Industries, Inc. (WOR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(30 lis 2020)
2021/Q1
(31 sie 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 4 527 400 3 926 995 3 286 896 2 834 244 2 532 350 2 301 917 2 355 357 2 466 765
Zapasy w tys. USD 759 140 869 198 839 588 742 408 564 754 413 181 304 443 319 478
Rotacja zapasów 5,96 4,52 3,91 3,82 4,48 5,57 7,74 7,72

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $4 527 400K ÷ $759 140K
= 5,96