Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(30 lis 2020)
2021/Q1
(31 sie 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 485 44 324 225 194 399 246 640 311 649 505 856 980 937 698
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 661 90 513 72 952 70 544 69 049 73 909 68 371 70 999
Należności w tys. USD 878 049 859 411 738 312 718 368 641 922 529 119 445 183 425 425
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 932 261 1 026 700 820 158 864 257 787 901 637 261 557 174 542 184
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 0,97 1,26 1,37 1,72 1,97 2,46 2,65

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 485K + $93 661K + $878 049K) ÷ $932 261K
= 1,08