Worthington Industries, Inc. (WOR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(31 sie 2023)
2023/Q4
(31 maj 2023)
2023/Q3
(28 lut 2023)
2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 201 009 454 946 267 244 129 596 35 768 34 485 44 324 225 194
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 115 692 104 957 105 689 98 873 100 246 93 661 90 513 72 952
Należności w tys. USD 700 880 697 085 731 518 714 502 820 663 878 049 859 411 738 312
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 868 939 717 558 664 809 660 891 784 290 932 261 1 026 700 820 158
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 1,75 1,66 1,43 1,22 1,08 0,97 1,26

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($201 009K + $115 692K + $700 880K) ÷ $868 939K
= 1,17