DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
2022/Q1
(30 cze 2021)
2021/Q4
(31 mar 2021)
2021/Q3
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 260 000 2 209 000 2 672 000 2 919 000 2 699 000 2 460 000 2 968 000 3 919 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 951 000 936 000 885 000 914 000 864 000 1 000 000 924 000 1 056 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 865 000 6 257 000 6 853 000 6 728 000 6 819 000 7 406 000 8 150 000 8 270 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,50 0,52 0,57 0,52 0,47 0,48 0,60

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 260 000K + $951 000K) ÷ $5 865 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2023/Q2