DXC Technology Co (DXC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,22 4,27 4,46 4,01 4,15
Rotacja zobowiązań 15,10 15,41 9,32 8,97 10,51
Rotacja kapitału pracującego 27,43 305,67 17,93

Średnia liczba dni

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 86,49 85,56 81,89 91,12 87,89
Cykl zobowiązań dni 24,17 23,68 39,14 40,69 34,74

Długoterminowe

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 6,74 6,02 5,52 6,53 6,74
Rotacja aktywów razem 0,81 0,80 0,75 0,70 0,72