DXC Technology Co (DXC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,19 4,22 4,27 4,46 4,01
Rotacja zobowiązań 14,38 15,10 15,41 9,32 8,97
Rotacja kapitału pracującego 15,40 27,43 305,67 17,93

Średnia liczba dni

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 87,04 86,49 85,56 81,89 91,12
Cykl zobowiązań dni 25,38 24,17 23,68 39,14 40,69

Długoterminowe

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 7,29 6,74 6,02 5,52 6,53
Rotacja aktywów razem 0,91 0,81 0,80 0,75 0,70