DXC Technology Co (DXC)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 22,07% 22,02% 20,55% 23,89% 27,98%
Marża zysku operacyjnego 2,01% 2,81% -2,22% 3,49% 9,06%
Marża zysku brutto -6,13% 7,02% 3,69% -26,70% 7,30%
Marża zysku netto -3,94% 4,41% -0,84% -27,43% 6,06%

Zwrot z inwestycji

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Operacyjny ROA 1,83% 2,27% -1,78% 2,63% 6,36%
ROA -3,58% 3,57% -0,68% -20,65% 4,25%
Zwrot z kapitału całkowitego 3,92% 5,01% -4,22% 5,08% 11,14%
ROE -16,24% 14,21% -3,00% -112,20% 11,02%