DXC Technology Co (DXC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 246 000 12 683 000 14 086 000 14 901 000 14 946 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 782 000 840 000 914 000 1 598 000 1 666 000
Rotacja zobowiązań 14,38 15,10 15,41 9,32 8,97

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $11 246 000K ÷ $782 000K
= 14,38


Analiza porównawcza

2023