DXC Technology Co (DXC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 683 000 14 086 000 14 901 000 14 946 000 17 944 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 840 000 914 000 1 598 000 1 666 000 1 708 000
Rotacja zobowiązań 15,10 15,41 9,32 8,97 10,51

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $12 683 000K ÷ $840 000K
= 15,10


Analiza porównawcza

2022