DXC Technology Co (DXC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 141 000 654 000 -5 228 000 1 515 000 1 671 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000 24 556 000
Marża zysku brutto 7,02% 3,69% -26,70% 7,30% 6,80%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 141 000K ÷ $16 265 000K
= 7,02%


Analiza porównawcza

2022