DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 900 000 4 065 000 4 345 000 8 672 000 5 470 000
Kapitał własny w tys. USD 3 497 000 5 052 000 4 973 000 4 785 000 11 402 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,12 0,80 0,87 1,81 0,48

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $3 900 000K ÷ $3 497 000K
= 1,12


Analiza porównawcza

2023