DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 065 000 4 345 000 8 672 000 5 470 000 6 306 000
Kapitał własny w tys. USD 5 052 000 4 973 000 4 785 000 11 402 000 13 487 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,80 0,87 1,81 0,48 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $4 065 000K ÷ $5 052 000K
= 0,80


Analiza porównawcza

2022