DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 672 000 2 968 000 3 679 000 2 899 000 2 648 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 885 000 924 000 916 000 986 000 1 056 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 853 000 8 150 000 7 895 000 9 453 000 9 852 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,52 0,48 0,58 0,41 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 672 000K + $885 000K) ÷ $6 853 000K
= 0,52


Analiza porównawcza

2022