DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Aktywa razem w tys. USD 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000 33 921 000
Kapitał własny w tys. USD 5 052 000 4 973 000 4 785 000 11 402 000 13 487 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,99 4,43 5,43 2,59 2,52

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $20 139 000K ÷ $5 052 000K
= 3,99


Analiza porównawcza

2022