DXC Technology Co (DXC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 683 000 14 086 000 14 901 000 14 946 000 17 944 000
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zapasów

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $12 683 000K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2022