DXC Technology Co (DXC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000 24 556 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 412 000 2 946 000 3 547 000 3 179 000 3 646 000
Rotacja aktywów trwałych 6,74 6,02 5,52 6,53 6,74

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $16 265 000K ÷ $2 412 000K
= 6,74


Analiza porównawcza

2022