DXC Technology Co (DXC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 430 000 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 979 000 2 412 000 2 946 000 3 547 000 3 179 000
Rotacja aktywów trwałych 7,29 6,74 6,02 5,52 6,53

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $14 430 000K ÷ $1 979 000K
= 7,29


Analiza porównawcza

2023