DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 065 000 4 345 000 8 672 000 5 470 000 6 306 000
Aktywa razem w tys. USD 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000 33 921 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,20 0,20 0,33 0,18 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 065 000K ÷ $20 139 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022