DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 900 000 4 065 000 4 345 000 8 672 000 5 470 000
Aktywa razem w tys. USD 15 845 000 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,20 0,20 0,33 0,18

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 900 000K ÷ $15 845 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023