DXC Technology Co (DXC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 290 000 457 000 -393 000 684 000 1 880 000
Aktywa razem w tys. USD 15 845 000 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000
Operacyjny ROA 1,83% 2,27% -1,78% 2,63% 6,36%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $290 000K ÷ $15 845 000K
= 1,83%


Analiza porównawcza

2023