DXC Technology Co (DXC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 457 000 -393 000 684 000 1 880 000 2 638 000
Aktywa razem w tys. USD 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000 33 921 000
Operacyjny ROA 2,27% -1,78% 2,63% 6,36% 7,78%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $457 000K ÷ $20 139 000K
= 2,27%


Analiza porównawcza

2022