DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
EBIT w tys. USD 290 000 457 000 -393 000 684 000 1 880 000
Koszty odsetek netto w tys. USD 65 000 139 000 263 000 218 000 206 000
Wskaźnik pokrycia odsetek 4,46 3,29 -1,49 3,14 9,13

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $290 000K ÷ $65 000K
= 4,46


Analiza porównawcza

2023