DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
EBIT w tys. USD 457 000 -393 000 684 000 1 880 000 2 638 000
Koszty odsetek netto w tys. USD 139 000 263 000 218 000 206 000 246 000
Wskaźnik pokrycia odsetek 3,29 -1,49 3,14 9,13 10,72

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $457 000K ÷ $139 000K
= 3,29


Analiza porównawcza

2022