DXC Technology Co (DXC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 86,49 85,56 81,89 91,12 87,89
Cykl zobowiązań dni 24,17 23,68 39,14 40,69 34,74
Cykl konwersji gotówki dni 62,31 61,88 42,74 50,44 53,15

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 86,49 – 24,17
= 62,31


Analiza porównawcza

2022