DXC Technology Co (DXC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
EBIT w tys. USD 290 000 457 000 -393 000 684 000 1 880 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 900 000 4 065 000 4 345 000 8 672 000 5 470 000
Kapitał własny w tys. USD 3 497 000 5 052 000 4 973 000 4 785 000 11 402 000
Zwrot z kapitału całkowitego 3,92% 5,01% -4,22% 5,08% 11,14%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $290 000K ÷ ($3 900 000K + $3 497 000K)
= 3,92%


Analiza porównawcza

2023